15. Ludwikowice Kłodzkie (Ludwigsdorf).

Kolejnym projektem naukowym niemieckich inżynierów był tzw. Projekt Dzwon (Die Glocke), czyli popularnie dzisiaj zwana Muchołapka. Miał to być prototyp maszyny służącej do opanowania pola magnetycznego i grawitacji. Die Glocke, nad którym pracowali wyznaczeni przez Hitlera uczeni, miał kształt dzwonu i zawierał dwa pojemniki wypełnione substancją nazwaną Xerum 525, która przypominała rtęć. „Dzwon” miał ponad 2,7 metra szerokości i wysokość sięgającą 4,5 metra. Kolejna konstrukcja prototypu broni masowej zagłady? A może coś z pogranicza science fiction, jak na poważnie twierdzą niektórzy badacze. Pozostaje faktem, że w 1945r. 60 niemieckich naukowców pracujących nad Muchołapką zostało zamordowanych. Jakie tajemnice zabrali ze sobą? I z jakich powodów nie zniszczono samego Dzwonu? Czy był zbyt cenny i miał w ostatnim momencie odwrócić losy wojny?