„Bezpieczna wieś”

Zakończyliśmy właśnie serię spotkań dedykowanych zagadnieniom bezpieczeństwa we wsiach gminy Kamienna Góra w ramach programu „Bezpieczna Wieś” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W naszej akcji prowadzonej przy udziale przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji i Straży Pożarnej wzięło udział ponad 300 osób. W wyniku prowadzonych od czerwca działań powstało 11 stref sąsiedzkiej czujności i wzrosła świadomość mieszkańców gminy na tematy związane ze sprawami bezpieczeństwa. Rozdano 300 kamizelek odblaskowych i 60 lamp z czujnikiem ruchu.

W czwartek 21 listopada zorganizujemy kurs pierwszej pomocy przedmedycznej jako ostatni element naszego programu.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom naszej akcji.

Specjalne podziękowania składamy Panu Wójtowi Stanisławowi Szmajdzińskiemu za objęcie patronatem naszej inicjatywy, Panom Komendantom Policji – Bogdanowi Kujawiakowi i Straży Pożarnej – Robertowi Słowikowi, Panu Starszemu Aspirantowi Grzegorzowi Szewczykowi,  Radnym i Sołtysom za aktywne wsparcie.

Jesteśmy przekonani, że zainteresowanie sprawami wspólnego bezpieczeństwa pobudzone  w wyniku naszego programu zaowocuje wzajemną współpracą mieszkańców, lepszym kontaktem z odpowiednimi służbami i poprawą bezpieczeństwa na drogach i we wsiach naszej gminy.

Bezpieczna wieś 01 Bezpieczna wieś 02 Bezpieczna wieś 03 Bezpieczna wieś 04 Bezpieczna wieś 05 Bezpieczna wieś 06 Bezpieczna wieś 07 Bezpieczna wieś 08 Bezpieczna wieś 09 Bezpieczna wieś 10 Bezpieczna wieś 11 Bezpieczna wieś 12