BEZPIECZNA WIEŚ – STREFY SĄSIEDZKIEJ CZUJNOŚCI

Projekt pod nazwą „Bezpieczna wieś- strefy sąsiedzkiej czujności” dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jest realizowany we współpracy z Gminą Wiejską Kamienna Góra i pod patronatem Wójta Gminy.

Celem  projektu jest:

–          zintegrowanie i zaktywizowanie mieszkańców Gminy  Kamienna Góra do współpracy sąsiedzkiej  w zakresie bezpieczeństwa swojego i innych w ramach idei Sąsiedzkiej Czujności

–          pobudzenie zainteresowania mieszkańców wspólnymi sprawami dotyczącymi bezpieczeństwa i odpowiedzialności za nie, przypisywane dotychczas tylko służbom porządkowym i organom ścigania

–          pogłębienie ich wiedzy na temat sposobów ochrony osobistej i mienia, metod zachowania się w sytuacjach zagrożenia

–          dążenie do zlikwidowania anonimowości we wsiach

–          wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego i świadomości ekologicznej mieszkańców oraz zachęcenia ich do segregacji i recyklingu odpadów

Pragniemy włączyć społeczności lokalne do działań poprawiających bezpieczeństwo w gminie i w rezultacie ograniczyć liczbę przestępstw w wyniku zwiększenia stopnia integracji sąsiedzkiej, współpracy i wzajemnej pomocy.

Cele te realizujemy poprzez cykl szkoleń – warsztatów adresowanych do wszystkich mieszkańców gminy z udziałem funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji i Straży Pożarnej, podczas których poruszamy problemy bezpieczeństwa publicznego i zagrożeń oraz metody ich minimalizowania i sposoby prewencji.

Podczas tych spotkań propagujemy  ideę Sąsiedzkiej Czujności,  podpowiadamy, jakie działania podejmować, by uzyskać najpełniejsze efekty, czyli polepszyć stan bezpieczeństwa na wsiach. Oczywiście nie w pojedynkę, ale wspólnie z sąsiadami.

więcej informacji tutaj