KAMIENNA GÓRA AKTYWNIE

 

 

 

Młode pokolenie stanowi przyszłość nas wszystkich. Warto, by już dziś młodzi ludzie angażowali się w życie lokalnych społeczności i rozwiązywanie problemów społecznych. To oni wkrótce będą wpływać na rozwój naszego kraju, kształtować przyszłość.                 Zaktywizowanie młodzieży i  skłonienie jej do udziału w życiu społecznym jest zawsze bardzo istotne, ale szczególnie ważne w regionie o niskich dochodach i wysokim bezrobociu, jak nasz. Ktoś musi zrobić pierwszy krok – dać przykład, że aktywność zmienia sytuację na lepszą, a stanie z boku spycha na margines życia.

Dlatego projekt Kamienna Góra Aktywnie adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej naszego miasta. Z grupą 10 uczestników będziemy pracować (dobrze się przy tym razem bawiąc!) za pomocą różnorodnych, nieszablonowych, atrakcyjnych dla odbiorców i aktywnie ich angażujących metod. Wyposażymy młodych ludzi  w wiedzę, kompetencje społeczne oraz narzędzia do stosowania dobrych praktyk. Uczestnicy realizować będą zadania ekologiczne z funkcjami społecznymi (także wymyślone samodzielnie), w które angażować będą mieszkańców, organizacje i biznes lokalny.

Podczas zajęć terenowych, w lasach, na łąkach, w parkach miejskich zastosujemy mało znane u nas, skuteczne metody edukacji przygodowej i pedagogiki przeżyć. W efekcie naszej wspólnej pracy przez zabawę powstanie aktywna grupa młodych ludzi przygotowanych do animowania lokalnej społeczności i inicjowania działań w ważnych sprawach społecznych, w tym szczególnie w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

więcej tutaj

Kamienna Góra - logo                     LOGO5