Konferencja „W dziką stronę”

Nowatorskie metody edukacji ekologicznej i metodyka edukacji przyrodniczej były tematem Konferencji „W dziką stronę”, jaką zorganizował Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” w dniach 27 – 28 września 2014 r.

 

         Spośród 220 zgłoszonych osób do udziału w konferencji zakwalifikowanych zostało tylko 80. Wśród nich znalazł się Prezes naszego Stowarzyszenia. Podczas dwudniowych obrad uczestnicy wymieniali dobre praktyki w zakresie terenowej edukacji ekologicznej oraz analizowali możliwości realizacji edukacji ekologicznej wysokiej jakości w realiach pracy szkoły.

Cele konferencji

 • Promocja nowatorskich metod edukacji ekologicznej w terenie
 • Wymiana dobrych praktyk w zakresie terenowej edukacji ekologicznej
 • Analiza możliwości realizacji edukacji ekologicznej wysokiej jakości w realiach pracy szkoły

 

Poszerzeniem konferencji, dla 30 zakwalifikowanych uczestników, była Szkoła Trenerów Edukacji Przyrodniczej. Jak reprezentował nas w międzynarodowym gronie trenerów Prezes Green Gate możecie zobaczyć niżej.

 

 

Szkoła Trenerów Edukacji Przyrodniczej

Program kursu obejmował:

 • zagadnienia z zakresu psychologii dziecka i pedagogiki (często edukatorami zostają osoby bez wykształcenia pedagogicznego)
 • podstawowa wiedza przyrodnicza (dla osób bez przygotowania przyrodniczego) np. rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt, podstawy ich biologii i zastosowań
 • edukacja na terenach chronionych, warsztaty poświęcone obszarowym formom ochrony przyrody w tym Naturze 2000
 • metodyka edukacji przyrodniczej
 • poznanie i doskonalenie metod i umiejętności pracy w terenie z wykorzystaniem zastanych warunków (warsztaty w lesie, na łące, nad rzeką, nad morzem, w górach, w równych warunkach pogodowych, o różnych porach roku)
 • pobudzanie kreatywności poprzez sztukę (np. land art czy lepienie z gliny, naturalnymi barwnikami, warsztaty parateatralne)
 • przyroda w kulturze ludowej i popularnej
 • obserwacje przyrodnicze
 • podstawy survivalu, bezpieczeństwo w terenie (m.in. budowanie szałasu, orientacja w terenie, komunikowanie się na odległość, organizacja zajęć w terenie itp.).

 

Spała 1 Spała 2

więcej o Konferencji i Kursie

zdjęcia: Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”

Konferencja 01 Konferencja 02 Konferencja 03 Konferencja 04 kurs 01 kurs 03 kurs 05 kurs 06 kurs 07 kurs 08 kurs 10 kurs 11 kurs 12 kurs 14 kurs 15 kurs 17 kurs 18 kurs 19 kurs 20 kurs 21 kurs 22 kurs 23 kurs 24 kurs 25 kurs 26 kurs 27 kurs 29