MŁODZIEŻ NA MAKSa

 

 

 

 

 

 

 

 czyli Młodzieżowa Akademia Kompetencji Społecznych

Zapraszamy młodzież do udziału w projekcie dofinansowanym ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem zadania jest pobudzenie aktywności obywatelskiej i partycypacji społecznej młodzieży w wieku 17 – 19 lat, mieszkańców powiatów jeleniogórskiego, wałbrzyskiego i jaworskiego oraz wyłonienie 20 najaktywniejszych uczniów i wyposażenie ich w wiedzę oraz umiejętności, które trwale wzmocnią ich kompetencje społeczne a także przygotują do pełnienia roli liderów aktywności obywatelskiej w grupach rówieśniczych.
Cel ten osiągniemy za pomocą:
faza I – przygotowania i przeprowadzenia serii warsztatów panelowych z elementami dyskusji i gier społecznościowych zorganizowanych dla uczniów z 10 szkół ponadgimnazjalnych z terenu realizacji zadania, Warsztaty przeprowadzone będą w atrakcyjnej, aktywizującej uczestników formie. Wykorzystamy różne, każdorazowo dostosowane do poziomu i specyfiki uczestników metody pracy. Pobudzimy i sprowokujemy do dyskusji i wymiany poglądów. Za pomocą gry społecznościowej i specjalnie opracowanego scenariusza zajęć nauczymy obierania ról społecznych, wyrażania i obrony własnego zdania, odwagi cywilnej. Ukażemy negatywne skutki pozostawania biernym, wykażemy negatywne konsekwencje unikania wyborów, także życiowych, zwrócimy uwagę na szkodliwość społeczną i konsekwencje rodzinne emigracji zarobkowej. Metoda nasza zaciekawi i zainspiruje młodzież do podjęcia aktywności i własnych przemyśleń, jako kontrast do formalnych zajęć szkolnych „wiedzy o społeczeństwie”.
faza II – wyłonienia grupy 20 najodpowiedniejszych osób i przygotowania ich do roli liderów aktywności obywatelskiej poprzez różnorodne formy pracy zespołowej i indywidualnej. Utworzymy Akademię MAKS (Młodzieżową Akademię Kompetencji Społecznych), której 20 studentów weźmie udział w innowacyjnym programie rozwoju aktywności społecznej. Podczas 3 weekendowych sesji wyjazdowych wezmą oni udział w bardzo różnorodnych, także plenerowych zajęciach rozwijających i motywujących z elementami edukacji outdoorowej i przygodowej. Zastosowane unikalne w skali kraju, ale sprawdzone na Zachodzie metody pedagogiki przeżyć pozwolą szybciej przyswoić i na zawsze zapamiętać przekazywaną wiedzę, umiejętności i wartości.
Zajęcia takie będą niezwykle inspirujące i pozwolą również wzmocnić posiadane już pozytywne cech indywidualne uczestników.
Oprócz sesji wyjazdowych studenci Akademii realizować będą różnorodne zadania z zakresu aktywności obywatelskiej, także wybierane samodzielnie. Zadania te rozwijać będą umiejętności stawiania i osiągania celów, zdolności analityczne, interpersonalne i prace w grupie. Studenci wykonają także 1 wybrane przez siebie zadanie społeczne.

Dla lepszego utrwalenia tematyki, sprowokowania do własnych wniosków i przemyśleń oraz uatrakcyjnienia udziału w zadaniu dla odbiorców zorganizujemy otwarty konkurs z nagrodami propagujący aktywność obywatelską poprzez wykonanie użytecznej pracy społecznej na rzecz członków lokalnego środowiska.
Cele szczegółowe:
– wzmocnienie kompetencji społecznych młodzieży,
– pobudzenie poczucia odpowiedzialności za przyszłość regionu i kraju,
– zrozumienie znaczenia i wagi mechanizmów demokracji,
– wyposażenie liderów w wiedzę i umiejętności niezbędne do działań animacyjnych i realizacji młodzieżowych inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego,
– poznanie znaczenie, form i metod diagnozowania zasobów własnych i potrzeb środowiska lokalnego,
– integracja grupy i rozwijanie kompetencji społecznych, budowanie pozytywnych relacji w grupie,
– odkrywanie i rozwijanie nowych zainteresowań,
– nauka odpowiedzialności i samodzielności,
– kształtowanie takich cech jak: odwaga cywilna, pomysłowość i kreatywność, poczucie własnej wartości,
– umiejętność pracy w zespole,
– przyswojenie zasad zdrowej, uczciwej rywalizacji.

więcej

 

 

Młodzież na MAKSa 01

Młodzież na MAKSa 02 Młodzież na MAKSa 03