NASZE WIEJSKIE SZKOŁY TROSZCZĄ SIĘ O PSZCZOŁY

 Nasze wiejskie szkoły troszczą się o pszczoły

Projekt jest współfinansowany przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Firma ta nagrodziła nasze działania skierowane na poprawę stanu środowiska naturalnego już po raz drugi z rzędu. Gorące podziękowania!

Projekt jest rozszerzeniem zrealizowanego w poprzedniej edycji programu Fundusz Naturalnej Energii pomysłu „Pracowita pszczoła do przyjaciół woła” na więcej szkół naszej gminy. Wzbogacony zostaje o nowe, innowacyjne elementy przekazu.

Odpowiada on na problem wciąż jeszcze niewystarczającego poziomu wiedzy ekologicznej u dzieci, szczególnie w zakresie kluczowej roli pszczoły miodnej w funkcjonowaniu ekosystemu.

Głównym celem projektu jest poszerzanie zainteresowania dzieci problematyką złożoności działania ekosystemu, sposobami ochrony bioróżnorodności oraz szeroko pojętymi zagadnieniami ochrony środowiska, recyklingu i segregacji odpadów. Działania na tym polu zainicjowaliśmy z wielkim sukcesem w poprzedniej edycji konkursu. Realizacja projektu przyczyni się do dalszego wyrabiania u dzieci poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego oraz pomoże ukształtować postawy prośrodowiskowe, które będą procentować w przyszłości.

Projekt będziemy realizować w partnerstwie z trzema szkołami podstawowymi i Domem Kultury z terenu gminy wiejskiej Kamienna Góra.

Założone cele osiągniemy poprzez cykl zajęć edukacyjnych w szkołach i na półkolonii, stacjonarnych i terenowych, także z udziałem pszczelarza. Część praktyczną zrealizujemy na ścieżce edukacyjnej i w pasiece. Dzieci będą miały unikalną możliwość śledzenia życia pszczół w zakupionych do tego celu przezroczystych, bezpiecznych ulach pokazowych. Nowatorski sposób prowadzenia zajęć pozwoli dzieciom z bliska obserwować pracę pszczelarza w pasiece i wziąć w nich aktywny udział. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w formie dostosowanej do wieku uczestników, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę (pedagogów i pszczelarzy), dla uatrakcyjnienia wzbogacone zostaną o elementy zabawowe i konkursowe.

Dla zwiększenia zasięgu projektu zorganizujemy otwarty konkurs fotograficzny z nagrodami, zakończony wystawą zgromadzonych prac, także na stronie internetowej.

Aby przekazywać wiedzę i osiągnąć założone cele w jak najbardziej atrakcyjnej dla uczestników formie demonstrować będziemy wirowanie miodu, do której to czynności włączą się dzieci.

więcej informacji tutaj

Gazsystem1 01 Gazsystem1 02 Gazsystem1 03 Gazsystem1 04 Gazsystem1 05 Gazsystem1 06