O nas

 

 

Dagmara Jarek Magda Dzibol

 

 

  

   

GREEN GATE jest międzynarodowym stowarzyszeniem, skupiającym ludzi działających na rzecz zrównoważonego rozwoju na świecie. Łączymy nasze wysiłki w działaniach dla środowiska i społeczeństwa. Jesteśmy zainteresowani globalnymi problemami i projektowaniem ich rozwiązań poprzez lokalne działania.

Aktualny statut znajdziesz pod linkiem.

Nasze główne cele to:

1. Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i ekologii, ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego.

2. Pragniemy promować region Sudetów, poprawiać jego walory krajobrazowe, turystyczne i środowiskowe, poszerzając grono jego miłośników.

3. Podejmujemy działania na rzecz wymiany kulturowej mieszkańców Sudetów z członkami społeczności lokalnych innych państw.

4. W najbliższej przyszłości Green Gate planuje powołanie do życia Akademii Zrównoważonego Rozwoju – przyjaznego naturze i ludziom miejsca, gdzie każdy będzie mógł zwolnić tempo swego codziennego życia, odpocząć od zgiełku i wsłuchać się w rytm natury. Będzie to pierwsze i unikalne w skali regionu i kraju ekocentrum szkoleniowo – warsztatowe.

NASZE WARTOŚCI:

DZIAŁAMY TERAZ, MYŚLĄC O PRZYSZŁOSCI

Wszystkie działania jakie podejmujemy uwzględniają przyszłość środowiska naturalnego

i społeczeństwa. Nasze decyzje uwzględniają potrzeby globalne.

DĄŻYMY DO RÓWNOWAGI, BUDUJĄC NA SILNYCH PODSTAWACH

Korzystamy ze starych, sprawdzonych wzorów i regionalnych tradycji, jednocześnie starając się być kreatywni

i innowacyjni. W naszych działaniach chcemy wyważyć potrzeby człowieka i środowiska.

JESTEŚMY DUMNI, BĘDĄC CZĘŚCIĄ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

Żyjemy ze świadomością przynależności lokalnej w globalnym świecie.

Szanujemy zastane dziedzictwo kulturowe i staramy się godnie je kontynuować.

CZERPIEMY Z RÓŻNORODNOŚCI

Tworzymy wielokulturowe środowisko, które pozwala nam nieustannie się rozwijać. W oparciu

o nasze relacje budujemy przekonanie, że wielość i różność to normy i wartości świata społecznego.

TWORZYMY ROZWOJOWE ŚRODOWISKO

Skupiamy ludzi z pasją. Promując zdolności i talenty stwarzamy szansę na rozwój kapitału ludzkiego.

CZUJEMY RADOŚĆ, INSPIRUJĄC DO WSPÓŁPRACY

Zmieniamy środowisko, poprzez aktywny udział w jego kreowaniu. Jesteśmy dumni, że możemy

przyczynić się do budowania społeczeństwa obywatelskiego.

JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI

Staramy się żyć w zgodzie ze sobą i z naturą. Dokładamy wszelkiej staranności,

aby wywiązywać się z podjętych zadań zgodnie z naszymi wartościami.

ZMIERZAMY KU DOSKONAŁOŚCI

Mamy ambicję działać najlepiej jak potrafimy. Pracując wspólnie osiągamy efekt synergii.

Nasze sukcesy są miarą rozwoju naszego zespołu.