Akademia Vyrovnaného Rozvoje

Vítejte na stránkách Sudetského sdružení ekologického rozvoje Green Gate. Jsme nevládní organizace, která byla založena skupinou nadšenců toužících se aktivně podílet na ochraně přírody, ekologickém vzdělávání, rozšiřování znalostí o přírodních, turistických a kulturních hodnotách regionu. Spolupracujeme se samosprávnými institucemi, jinými organizacemi s podobnými cíli a místními společnostmi, abychom tak mohli společně zvýšit povědomí o ekologii.

 

Obzvláště nás zajímá popularizace a praktické zavádění idejí vyrovnaného rozvoje, jakož i:

1.Ochrana a odpovědné využití místního přírodního bohatství,

2.Pěstování a chování tradičních druhů rostlin a zvířat,

3.Využití obnovitelných zdrojů energie,

4.Ekostavby,

5.Recyklace,

6.Racionální využití nerostných surovin a přírodního bohatství,

7.Zdravý způsob života a stravy,

8.Zlepšení spojení mezi místním obyvatelstvem a regionem a dodržování tradic.

 

Využíváme bohaté, mnoho kulturní historie Sudet a Sudetského předhůří, přičemž zapojujeme do spolupráce sousedy z České republiky a Německa.
V blízké budoucnosti má Green Gate v úmyslu rozšířit svou působnost o kurzy a workshopy z oblasti ekologie, obnovitelných zdrojů energie a ekostaveb, zdravého stravování, zanikajících řemesel atd. Všechny zájemce z řad veřejnosti, firem a institucí prosíme o kontakt.

V blízké budoucnosti Green Gate plánuje zřídit Akademii Vyrovnaného Rozvoje – nakloněnou přírodě a místnímu obyvatelstvu, kde bude každý moci zpomalit tempo svého každodenního života, odpočinout si od hluku a zaposlouchat se do rytmu přírody. Bude se nacházet v oblasti Przełęczi Kowarské, jež odděluje Krkonoše a Janovické rudohoří, ve Středních Sudetech. Situovaná bude na čtyřech hektarech horských luk obklopených lesy, v krajině nezkažené průmyslem, vzdálené od hlavních cest a plné bohatství divoké přírody. Bude to vynikající základna pro poznávání krajinných, turistických, ozdravných, historických, kulturních a náboženských hodnot sudetského regionu.

Akademie Vyrovnaného Rozvoje bude prvním a unikátním školícím ekocentrem v regionálním měřítku, které bude vybudováno ekologickou, energeticky úspornou technologií s vlastním zdrojem vody, biologickou čističkou odpadů, větrnou turbínou, solárními panely a tepelným čerpadlem. Plánujeme také využití dešťové vody pro sanitární účely. Okolo vysadíme staré, vkusné a zapomenuté odrůdy stromů a ovocných keřů, budeme chovat slepice, husy a kozy, vyrábět sýry. Využijeme místních bohatých bylinářských tradic a budeme pěstovat a shromažďovat bylinky pro přípravu čajů, kosmetických a čistících přípravků bez chemických přísad. Chceme docílit toho, aby většina produktů pro potřeby Akademie pocházela z vlastní produkce nebo z nejbližšího okolí. Ponecháme také velkou část originální horské louky, v létě překrásně kvetoucí, která poskytne útočiště hmyzu, ptákům a drobné zvěřině. Bude to místo, kde se během odpočinku od hluku a každodenního spěchu bude možné vzdělat v oblasti ekologie a vyrovnaného rozvoje.

V této chvíli je tento projekt financovaný výhradně z vlastních zdrojů Green Gate. Snažíme se o získání dotací z programů Evropské unie. Jestliže ti není ekologie lhostejná, přidej se k nám a pomoz nám finančně. Žádná částka není malá. Budeme také opravdu vděčni za jakoukoli materiální pomoc â sazenice, semena, zahradnické náčiní, nářadí, vybavení jídelní a obyvatelné části budovy â vše, co je třeba v nově vznikajícím hospodářství.
Rádi přivítáme i dobrovolníky â jestli máš plno volného času a nebojíš se těžké práce na vesnici â ozvi se nám! Výměnou za tvé úsilí nabízíme bezplatný pobyt v nádherné krajině, možnost navázání nových, mezinárodních přátelství, nezávazné výlety a stravu.