ODKRYJMY NIEZNANE SZLAKI, CZYLI WYPRAWY W RUDAWY

 Odkryjmy nieznane szlaki, czyli wyprawy w Rudawy

Projekt jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Celem projektu jest promocja i rozwój turystyki na terenie Rudaw Janowickich, podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu oraz promocja walorów turystycznych i aktywnego wypoczynku w regionie.

Cel będzie realizowany poprzez opracowanie, publikację, dystrybucję i promocję dwóch innowacyjnych qestów tematycznych promujących niezwykłe walory niedocenianych Rudaw Janowickich i okolicy. Mają one tytuły „Skalne Tajemnice” – prowadzący przez niezwykłe formacje skalne oraz „Rycerski Szlak” – odkrywający średniowieczne warownie i historię ich panów.

Tematyka questów poprowadzi uczestników w te piękne góry i w interesujący, zabawowy sposób przekaże informacje o najciekawszych miejscach regionu w nawiązaniu do historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego.

Każda gra kończy się odszukaniem skarbu – pieczęci pamiątkowej, której odciśnięcie na broszurze uwieczni pomyślne wykonanie zadania i zgłębienia tajemnic regionu.

Każdy quest jest powtarzalny dowolną ilość razy i nie ma limitu uczestników.

Scenariusze gier wydrukowane zostaną w formie broszur i dostępne będą lokalnie w punktach informacji turystycznej, agroturystykach, pensjonatach, restauracjach, w siedzibie i na stronie internetowej stowarzyszenia.

 

Rudawy Janowickie są jednym z najatrakcyjniejszych krajobrazowo masywów górskich w Sudetach, mają skomplikowaną budowę geologiczną, której wynikiem jest urozmaicona rzeźba terenu. Położone na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego lasy oraz otuliny prawie w całości zaliczane są do lasów ochronnych. Wśród obfitej roślinności znajduje się szereg interesujących i rzadkich gatunków, w tym roślin chronionych i zagrożonych wymarciem. Park wraz z otuliną to obszar o bogatej historii sięgającej średniowiecza,

a obszar rozwinął się dzięki sukiennictwu, tkactwu oraz górnictwu.  Pomimo takiego bogactwa region odwiedza relatywnie mało turystów. Większość z nich kieruje się w rejon najbliższego sąsiada Rudaw – Karkonoszy wraz z masowo odwiedzaną Śnieżką. Sprawia to, że teren Rudaw Janowickich i Gór Lisich pozostaje wciąż nieodkryty i jego potencjał niewykorzystany. Góry te pozostają wciąż na uboczu utartych szlaków uczęszczanych przez turystów, pomimo swojej dostępności nawet dla ludzi starszych, czy dzieci z rodzicami.

Przyczyną tego stanu rzeczy jest bliskość renomowanych i reklamowanych szeroko miejsc masowej turystyki (Śnieżka, Szrenica, Karkonoski Park Narodowy). Pozostawione na uboczu zainteresowań, bez wystarczającej promocji Rudawy nie mogą konkurować z pobliskimi kurortami, pomimo swoich walorów krajobrazowych, kulturowych i przyrodniczych.

Gminy tego rejonu są ubogie, nie mają wystarczających środków na promocję rozwoju turystyki. Również organizacje społeczne skupiają się głównie na innych niż turystyka zagadnieniach. W rezultacie niezmiernie atrakcyjny region o ogromnym potencjale turystycznym pozostaje niewykorzystany i mało znany.

 

Obydwa Questy już niedługo do pobrania z naszego portalu.

więcej informacji tutaj

 

Zapraszamy na Wyprawy w Rudawy!

Rudawy1 01 Rudawy1 06 Rudawy1 05 Rudawy1 04 Rudawy1 03 Rudawy1 02