NIECH USŁYSZĄ WSZYSTKIE DZIECI – SĄ ODPADY, A NIE ŚMIECI!

PROGRAM EDUKACYJNY

            Projekt jest współfinansowany przez Gminę Miejską Kamienna Góra.

Jego głównym celem jest popularyzowanie idei segregacji odpadów i recyklingu wśród Kamiennogórzan oraz kształtowanie prawidłowych nawyków w codziennym postępowaniu z odpadami.

Działania skierowane są bezpośrednio do dzieci i będą realizowane we współpracy ze Świetlicą Szkolną “Smocza Łąka” oraz Dziecięcą Świetlicą Środowiskową w Kamiennej Górze.

Uczestnicy projektu zostaną “Tropicielami Odpadów” i będą mieli do wykonania szereg działań praktycznych. Do realizacji zaplanowany jest cykl zajęć i wycieczek edukacyjnych zakończony opracowaniem “Poradnika Tropicieli Odpadów”. Uczestnicy projektu odwiedzą miejsca, w których gromadzone są odpady, sprawdzając co dzieje się z rzeczami, których już nie potrzebujemy. Sprawdzą również skąd bierze się woda pitna i w jaki sposób ocenia się jej jakość. Za pomocą przeprowadzonych wywiadów spróbują też dowiedzieć się w jaki sposób każdy człowiek może chronić środowisko naturalne. W ramach projektu odbędą się też działania towarzyszące – np. Giełda Wymiany Zabawek.

więcej informacji tutaj

Kamienna Góra - logo