PSZOK ?!

Co to takiego jest PSZOK?

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku, dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Kamienna Góra, legitymujących się dokumentem potwierdzającym miejsce zameldowania (w przypadku braku meldunku dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania może być np. umowa najmu lokalu itp.).

Jeżeli chcesz się dowiedzieć jakiego rodzaju odpady powinno się oddać do PSZOKu – ułóż puzzle.