RZECZ O TYM, CO TO ZNACZY MIEĆ WYBÓR

 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

„Rzecz o tym, co to znaczy mieć wybór” to najnowszy projekt Green Gate, który zyskał aprobatę i dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Projekt adresowany jest do  wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych  klas II – IV z miasta Kamienna Góra. Projekt odpowiada na niską frekwencję wyborczą wśród młodzieży uprawnionej do głosowania oraz niewielkie zaangażowanie grupy wiekowej 17 – 19 lat w sprawy publiczne.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości obywatelskiej oraz partycypacji w życiu społecznym, a także pośrednio zwiększenie frekwencji wyborczej wśród jego uczestników.

Cel ten osiągniemy poprzez przygotowanie i przeprowadzenie szeregu spotkań – paneli warsztatowo – dyskusyjnych we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych miasta. Podczas spotkań podnosić będziemy problematykę odpowiedzialności społecznej i prywatnej w dorosłym życiu oraz wagę i doniosłość dokonywania wyborów i ponoszenia ich konsekwencji. Zwrócimy uwagę młodych ludzi, iż unikanie wyborów, także politycznych, jest samo w sobie wyborem i to brzemiennym w skutki. W dostosowanej do wieku odbiorców, nieformalnej i partnerskiej atmosferze, prowokując dyskusje wywołamy zainteresowanie podnoszoną tematyką. Wykorzystamy również opracowaną specjalnie do celów projektu broszurę informacyjną oraz gry edukacyjne dostarczające kompetencji społecznych.

W ramach projektu zorganizujemy również literacki konkurs z nagrodami pod hasłem:” Mój najtrudniejszy wybór”. Konkurs przyczyni się do utrwalenia poruszanej problematyki i skłoni do głębszej refleksji, co poskutkuje trwałością projektu nawet po jego zakończeniu oraz zwiększy jego atrakcyjność dla odbiorców zadania.

Wartością dodaną będzie zwrócenie uwagi młodzieży na wybory związane z emigracją zarobkową i negatywnymi konsekwencjami takich wyborów dla społeczeństwa i rodziny.