RZEMIOSŁA NASZEGO REGIONU

 

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Gminę Miejską Kamienna Góra.

Adresaci projektu to kamiennogórzanie z różnych grup wiekowych, w tym szczególnie dzieci i osoby w wieku emerytalnym.

W czasie jego realizacji zamierzamy upowszechniać wśród dzieci lokalne tradycje (głównie tkackie) i rzemieślnictwo, odwołując się do doświadczeń, wiedzy i wspomnień starszego pokolenia, które dziś może przekazać ten kulturowy dorobek pokoleniu swoich wnuków.

W ramach projektu przewidujemy szereg różnorodnych działań, w tym zajęcia integracyjno-edukacyjne, warsztaty, wycieczki edukacyjne, spotkania pod hasłem „Gawędy o rzemiośle” i inne.

 

 

Kamienna Góra - logo

więcej informacji tutaj