ŚRODOWISKO – TO WSZYSTKO!

 

 

 

 

Kamienna Góra - logo

Projekt jest współfinansowany przez Gminę Miejską Kamienna Góra.

Adresaci projektu to kamiennogórzanie z dwóch grup wiekowych.

Pierwszą grupę stanowią dzieci, które dopiero kształtują własne nawyki w odniesieniu do środowiska naturalnego, drugą zaś dorośli. Często właśnie osoby dorosłe mają niższą świadomość konieczności podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i przestrzegania w codziennym życiu podstawowych reguł pomagających zachować zrównoważony rozwój.  Mamy nadzieję dotrzeć do dorosłych Kamiennogórzan za pośrednictwem dzieci, które mają duży wpływ na życie rodzinne, co umożliwia też przenoszenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Wykorzystamy też przekaz wirtualny.

W czasie realizacji projektu zamierzamy przekazywać wiedzę i umiejętności z zakresu działań człowieka sprzyjających ochronie środowiska i zachowaniu zrównoważonego rozwoju. Zajęcia edukacyjne poprowadzi trener edukacji przyrodniczej w oparciu o pedagogikę przeżyć i pedagogikę zabawy.

więcej: tutaj