WSTĄŻKĄ HAFTOWANE, Z SERCEM GOTOWANE!

Projekt jest współfinansowany przez Gminę Miejską Kamienna Góra.

Jest to kolejny projekt Green Gate skierowany do osób dorosłych. W jego skład wchodzą dwa odrębne warsztaty:  Warsztaty Haftu Wstążeczkowego i Warsztaty Kulinarne.

Najważniejszym celem projektu  jest aktywizacja kamiennogórzan różnych pokoleń do samorozwoju w ramach wspólnego działania w lokalnej społeczności oraz wzmacnianie więzi międzyludzkich przy okazji rozwoju zainteresowań. Ważna jest dla nas również popularyzacja lokalnych tradycji.

Planujemy, że odbędzie się 10 spotkań w ramach Warsztatów Haftu Wstążeczkowego i 5 spotkań w ramach Warsztatów Kulinarnych.

Będziemy zachęcać uczestników warsztatów do dzielenia się nabytą wiedzą i pasją w jej wykorzystywaniu w życiu codziennym z kolejnymi osobami, w tym w szczególności przedstawicielami starszego i młodego pokolenia (dziadkowie i wnuki).  Mamy nadzieję, że w ten sposób poszerzy się krąg beneficjentów projektu.

więcej tutaj

Kamienna Góra - logo